Ceny a ocenění

1978 

Ocenění dolnorakouské vlády za ilustraci dětských knih. 

1992

Ocenění dolnorakouské vlády za organizaci kulturních projektů. 

2001

čestné uznání dolnorakouské vlády za přeshraniční projekty.